Jak skutecznie oznakować sklep?

Oznakowanie sklepów możemy zdefiniować jako zastosowanie określonego systemu znaków świetlnych i wielkoformatowych o funkcji informacyjnej. System oznakowania budynków może być zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny. Oba pełnią jeszcze jedną, niemniej istotną rolę. Stanowią skuteczne narzędzie reklamy, które przyciąga uwagę potencjalnych klientów i ugruntowuje wizerunek firmy w ich świadomości. Skuteczne oznakowanie sklepów musi być zgodne ze strategią brandingową i powinno odwoływać się do spójnej identyfikacji wizualnej marki.

Oznakowanie sklepów na zewnątrz budynku

Oznakowanie sklepów buduje koherentny system komunikacji i obejmuje elementy konstrukcyjne budynku. Na zewnątrz znaki informacyjne najczęściej umieszcza się bezpośrednio na elewacji oraz w formie samodzielnych standów, kierujących do wejścia i informujących o ofercie lub promocjach. Oznakowanie zewnętrzne jest reklamą wizualną, realizowaną w formie podświetlanych kasetonów, banerów świetlnych, szyldów informacyjnych oraz liter przestrzennych. Wymienione nośniki informacji pełnią pośrednio funkcję reklamową, dlatego powinny być funkcjonalne i estetyczne. Należy je zaprojektować w taki sposób, aby były czytelne i zauważalne. Istotny jest rodzaj oraz wielkość czcionki, a także interlinia, kolorystyka i zastosowane motywy graficzne. Schematy kolorystyczne muszą być proste i odpowiednio kontrastowe.

Szyldy reklamowe i tablice informacyjne zewnętrzne powinny być solidnie wykonane z trwałych materiałów, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne warunki pogodowe. Najczęściej w tym celu stosuje się plexi, stal kwasową, PCV oraz materiały kompozytowe. Warto zwrócić uwagę na niestandardowe rozwiązania, takie jak nowoczesne litery 3D z podświetleniem LED-owym oraz oklejenie witryny sklepowej samoprzylepną folią okienną. Poza właściwościami reklamowymi, folia okienna może być dodatkowo przeciwsłoneczna lub antywłamaniowa.

Jak oznakować sklep w środku?

Wewnętrzne oznakowanie sklepów ułatwia komunikację z klientami, organizuje ruch nabywców, pozwala dokonać strefowego podziału powierzchni i informuje o zasadach zachowania się. Oznakowanie wewnętrzne pełni funkcję informacyjną, ostrzegawczą oraz kierunkową. Zlokalizowane jest na powierzchniach ekspozycyjnych oraz ścianach, podłogach i sufitach. Powinno wskazywać drogę do najważniejszych pomieszczeń lub działów obiektu oraz umożliwiać ich identyfikację. Realizowane jest w formie samoprzylepnych naklejek podłogowych i ściennych, przydrzwiowych tabliczek informacyjnych z PCV, jednostronnych lub dwustronnych tablic podwieszanych czy magnetycznych gablot informacyjnych. Dużą popularnością cieszą się ścianki do prezentacji plakatów, systemy witrynowe i stojaki na ulotki. Warto mieć na uwadze, że oznaczenia sklepowe to jedno z najskuteczniejszych narzędzi promocyjnych w handlu detalicznym. Są szansą na wzbudzenie zainteresowania konsumentów, pomagają w podjęciu decyzji o zakupie oraz komunikują cechy i zalety produktów. Z tego powodu powinny być zaprojektowane przez profesjonalistów.

Elementy wewnętrznego oznakowania sklepów powinny być jednolite stylistyczne, zrozumiałe, proste i zgodne z międzynarodowymi normami. Ostatni aspekt jest szczególnie istotny, jeśli chodzi o oznakowanie BHP i PPOŻ, wskazujące m.in. na drogę ewakuacji czy punkty sanitarne. Takie znaki powinny być umieszczane w miejscach łatwo zauważalnych i dobrze widocznych. Lepiej sprawdzą się tabliczki większe i zawieszone wyżej niż umieszczone w mniejszej odległości od patrzącego. Oznakowania powinny być zarówno równoległe jak i prostopadłe do wejścia, a najważniejsze z nich należy powtórzyć.

Wróć do bloga