Jakie tabliczki informacyjne są obligatoryjne?

W każdym miejscu pracy niezależnie od branży i rodzaju stanowiska obowiązują pewne odgórne zasady dotyczące bezpieczeństwa. Wiążą się one m.in. z przestrzeganiem BHP, posiadaniem apteczki i gaśnicy oraz wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej w przypadku pożaru lub innych stanów zagrożenia życia i zdrowia. Wszystkie te elementy muszą być dokładnie oznakowane według obowiązujących przepisów. Jednak obligatoryjne mogą być także wewnętrzne tablice kierunkowe.

Podstawowe oznaczenia obligatoryjne

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi zapewnić pracownikom miejsce zgodne z BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi. Do znaków obligatoryjnych zalicza się więc wszelkie oznaczenia, których obowiązek stosowania wynika z przepisów. Są to przede wszystkim:

 • znaki BHP,
 • znaki ewakuacyjne,
 • znaki kierunkowe,
 • znaki przeciwpożarowe,
 • znaki elektryczne,
 • znaki wodociągowe,
 • znaki gazociągowe,
 • znaki substancji chemicznych,
 • znaki strefy zagrożenia wybuchem,
 • znaki ostrzegawcze ADR,
 • budowlane tablice informacyjne,
 • budowlane tablice ostrzegawcze.

Obligatoryjność stosowania znaków z wybranej kategorii zależy od miejsca pracy i charakteru działalności. Oprócz piktogramów, które mają być z daleka widoczne i czytelne niezależnie od tego, kto na nie spojrzy, stosuje się także tablice z instrukcjami. Zazwyczaj są to instrukcje BHP obowiązujące w danym zakładzie oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru. Tego rodzaju tablice muszą być jednolite w różnych miejscach, dlatego zostały opisane przez określone normy. Są jednak oznaczenia, których obligatoryjność wymagana jest jedynie ze względu na przekazanie informacji, a sposób wykonania pozostaje dowolny.

Systemy umieszczania tablic informacyjnych

Tabliczki obligatoryjne mogą dotyczyć nie tylko pracowników. Umieszcza się je np. w ciągach komunikacyjnych centrów handlowych, hoteli i innych dużych budynków, a także na parkingach podziemnych. W tym celu często korzysta się z systemu cligo, który stwarza wiele ciekawych rozwiązań. Dzięki niemu można zbudować tablice o dowolnych rozmiarach, w których informacje będą stałe lub wymienne. Tablice stawia się samoistnie na podłodze, wiesza na ścianie lub mocuje pod sufitem. Doskonale sprawdzają się w placówkach urzędowych i budynkach biurowych, gdzie niezbędne jest opisanie poszczególnych pokojów. Obligatoryjne są także tablice kierunkowe w miejscach, w których nie można zastosować tradycyjnych znaków drogowych. Są to np.:

 • ścieżki przydrożne,
 • drogi lotniskowe,
 • przyrodnicze ścieżki edukacyjne,
 • wewnętrzne dojazdy np. do centrów handlowych.

W naszej ofercie można nabyć tablice informacyjne z form pleksiglasowych umieszczone w profilach aluminiowych. Dostępne są:

 • tablice z zawieszką,
 • tablice na przyssawkach,
 • tablice z magnesem,
 • tablice stojące dwustronne,
 • tablice stojące jednostronne,
 • tablice samoprzylepne,
 • tablice zaopatrzone w system zaczepienia do rur.

W przypadku zewnętrznych tablic informacyjnych, które wskazują wiele kierunków, najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie ich na statywie. Wybór optymalnego rozwiązania zależny jest od miejsca, w którym ma znaleźć się wybrany znak.

Wróć do bloga